Fresh Egg Tagliatelle

basil pesto, olives, semi dried tomatoes (V)